Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dolní rybník u Újezda

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Újezd u Žďáru nad Sázavou
  • Rozloha: 9,24 ha
  • Mapovací kvadrát: 6461
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Žďárské vrchy

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.