Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dlouhoveské rybníky

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko, Přibyslavsko
  • Katastrální území: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Kněžská, Šachotín
  • Rozloha: 53,53 ha
  • Mapovací kvadrát: 6460
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum, rybníky jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.