Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dívka

  • Okres: Žďár nad Sázavou
  • Region: Žďársko
  • Katastrální území: Zámek Žďár, Hamry nad Sázavou
  • Rozloha: 36,13 ha
  • Mapovací kvadrát: 6461
  • Kategorie ochrany: evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina , Žďárské vrchy

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.