Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bubenečský rybník

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pacovsko
  • Katastrální území: Lukavec u Pacova
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem / součást regionálního biocentra Kateřinky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.