Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Břevnický potok (EVL)

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Břevnice, Havlíčkův Brod, Kyjov u Havlíčkova Brodu
  • Rozloha: 3,83 ha
  • Mapovací kvadrát: 6359
  • Kategorie ochrany: přírodní památka / evropsky významná lokalita

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.