Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Blatnický potok

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Chotěbořsko
  • Katastrální území: Předboř u Malče
  • Rozloha: 176,21 ha
  • Mapovací kvadrát: 6260
  • Kategorie ochrany: regionální biocentrum

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Železné hory
  • Fytogeografický podokres: Sečská vrchovina

Druhy

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.