Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bělohradský rybník

  • Okres: Jihlava
  • Kategorie ochrany: rybník je ze zákona významným krajinným prvkem, zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště

Geomorfologie

Fytogeografie

Druhy

Říše: Živočichové (Animalia)
Třída: Ptáci (Aves)
Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
Řád: Pelikáni (Pelecaniformes)
Řád: Dravci (Accipitriformes)
Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)
Řád: Pěvci (Passeriformes)

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.