Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bazanovec

  • Okres: Havlíčkův Brod
  • Region: Havlíčkobrodsko
  • Katastrální území: Bartoušov
  • Kategorie ochrany: niva a rybník jsou ze zákona významnými krajinnými prvky

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Hornosázavská pahorkatina

Významnost lokality

  • Ptáci: 107 druhů, z toho 35 druhů zvláště chráněných (3§§§,15§§,17§), 48 druhů červeného seznamu ČR (3CR,9EN,21VU,8NT,7LC); 58 druhů významných pro Vysočinu z hlediska hnízdění (12!!!,29!!,17!) (Kodet et Kodetová 2017)

Druhy

Fotodokumentace

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.