Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Balvanovité ostrůvky I

  • Okres: Třebíč
  • Region: Třebíčsko
  • Katastrální území: Kamenná, Klementice
  • Rozloha: 76,59 ha
  • Mapovací kvadrát: 6762
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.