Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agrární terasy Na Podlahách

  • Okres: Pelhřimov
  • Region: Pacovsko
  • Katastrální území: Pošná
  • Rozloha: 11,78 ha
  • Mapovací kvadrát: 6556
  • Kategorie ochrany: registrovaný významný krajinný prvek

Geomorfologie

  • Oblast: Českomoravská vrchovina

Fytogeografie

  • Fytogeografický okres: Českomoravská vrchovina

Druhy

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.