Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myotis alcathoe - netopýr alkathoe v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Mammalia - Savci
  • Řád: Chiroptera - Letouni

Ochrana a ohrožení

  • NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)

Výskyt a rozšíření

  • 5.7.2012, TR, Kralice nad Oslavou, údolí Oslavy, PR Údolí Oslavy a Chvojnice, Tomáš Bartonička