Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phylloscopus collybita x ibericus - budníček menší x iberský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Chordata - Strunatci
 • Podkmen: Craniata - Lebečnatí
 • Nadtřída: Vertebrata - Obratlovci
 • Třída: Aves - Ptáci
 • Řád: Passeriformes - Pěvci
 • Čeleď: Phylloscopidae - Budníčkovití

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hnízdí převážně na zemi
 • Lesní a křovinný druh

Výskyt a rozšíření

 • Kategorie výskytu na Vysočině: A (druh zjištěný alespoň jednou od 1.1.1950)
 • h = Hnízdí nepravidelně
 • Výjimečný zatoulanec na Vysočině (do 10 pozorování)
 • Záznamy na území Kraje Vysočina: 2018, 2019
 • Raritní kříženec

Přidejte své pozorování

Vojtěch Kodet & Dana Kodetová [ed.], Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině

Doporučená citace

Kodet V. et Kodetová D. [ed.], 2020: Phylloscopus collybita x ibericus - budníček menší x iberský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.