Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Xylotrechus pantherinus Savenius, 1825 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Xylotrechus pantherinus, foto Václav Křivan
Tesařík Xylotrechus pantherinus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je potenciálně ohrožený likvidací porostů náletových vrb.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a velmi lokální druh. Vývoj probíhá v oslabených keřích vrby jívy. Osidluje podobné biotopy jako kozlíček Saperda similis, s nímž se často vyskytuje společně. Larva žije v silnějších živých větvích vrb na osluněných místech. Nacházen je v náletových porostech jív v průsecích pod elektrickým vedením, v lomech nebo na ladem ponechaných plochách zarůstajících náletem.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi nesouvislé a ostrůvkovité rozšíření je zčásti dáno velmi obtížným zjišťováním výskytu druhu na lokalitě. Imaga bývají nalézána jen velmi zřídka a odchov larev je poměrně náročný.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn pouze jednou na základě nálezu larev a požerků v údolí Rokytné v roce 2016.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Xylotrechus pantherinus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Xylotrechus pantherinus Savenius, 1825 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.