Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Xylotrechus arvicola Olivier, 1795 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou původních lesních biotopů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh teplých oblastí. Osidluje zachovalé světlé listnaté lesy a háje, staré ovocné sady nebo parky. Vývoj probíhá v suchých kmenech či větvích různých listnatých stromů, především dubů, habru, hlohu, buku, třešní nebo javorů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojnější výskyt byl zjištěn ve středních Čechách a na jižní Moravě, jinde je velmi vzácný.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl zjištěn na několika lokalitách v údolí Jihlavy v okolí Mohelna a v PR Údolí Oslavy a Chvojnice.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Xylotrechus arvicola

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Xylotrechus arvicola Olivier, 1795 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.