Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tetrops praeusta Linnaeus, 1758 - kozlíček ovocný v Kraji Vysočina

Kozlíček ovocný (Tetrops praeusta), Štěměchy, foto Václav Křivan
Kozlíček ovocný (Tetrops praeusta), Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hojný druh nížin a pahorkatin. Vývoj probíhá v tenkých větvičkách různých druhů ovocných dřevin, keřů i okrasných druhů v parcích a zahradách. Napadá oslabené a zasychající koncové větvičky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Hojně se vyskytuje v nížinách až pahorkatinách ve všech oblastech.
 • Vysočina: Zjištěn byl převážně v nižších polohách Třebíčska a na Svratecku. Na rašeliništích na Jihlavsku byly zjištěny populace na krušině olšové, které jsou morfologicky mírně odlišné od typických populací v teplejších oblastech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček ovocný - Tetrops praeusta

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Tetrops praeusta Linnaeus, 1758 - kozlíček ovocný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.