Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stictoleptura scutellata Fabricius, 1781 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním starých usychajících stromů v porostech a změnou druhové skladby lesů. Většina lokalit se nachází ve zbytcích zachovalých lesů v chráněných územích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Nerovnoměrně rozšířený, lokální druh zachovalých listnatých lesů pahorkatin až podhůří. Vývoj probíhá v odumřelých silnějších kmenech a větvích buků, dubů, habrů a dalších dřevin. Osidluje hlavně stojící torza a pahýly.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je znám zejména z rozsáhlejších a zachovalejších bučin a smíšených lesů roztroušeně po celém území.
 • Vysočina: Vzácný druh nacházený zejména ve zbytcích zachovalých bučin na Jihlavsku a Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stictoleptura scutellata
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stictoleptura scutellata Fabricius, 1781 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.