Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Třída: Insecta - Hmyz
  • Řád: Coleoptera - Brouci
  • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

  • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním starých usychajících stromů v porostech a změnou druhové skladby lesů. Většina lokalit se nachází ve zbytcích zachovalých lesů v chráněných územích.

Vybrané ekologické charakteristiky

  • Nerovnoměrně rozšířený, lokální druh zachovalých listnatých lesů pahorkatin až podhůří. Vývoj probíhá v odumřelých silnějších kmenech a větvích buků, dubů, habrů a dalších dřevin. Osidluje hlavně stojící torza a pahýly.

Výskyt a rozšíření

  • ČR: Výskyt je znám zejména z rozsáhlejších a zachovalejších bučin a smíšených lesů roztroušeně po celém území.
  • Vysočina: Vzácný druh nacházený zejména ve zbytcích zachovalých bučin na Jihlavsku a Třebíčsku.
  • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stictoleptura scutellata
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan
Tesařík Stictoleptura scutellata, Štěměchy, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781) - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (25. 6. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.