Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenurella septempunctata Fabricius, 1792 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stenurella septempunctata, Ketkovice, foto Václav Křivan
Tesařík Stenurella septempunctata, Ketkovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou původních teplomilných lesních stanovišť v říčních údolích na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a lokální druh v nejzachovalejších teplomilných doubravách zejména v říčních kaňonech. Vývoj probíhá v hnijících větvích různých listnáčů ležících na zemi.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně se vyskytuje v nejteplejších oblastech jižní Moravy, v Čechách patrně již vymizelý druh.
 • Vysočina: Recentně se vyskytuje pouze v PR Údolí Oslavy a Chvojnice. Starší nálezy jsou také z údolí Jihlavy od Mohelna po Vladislav, zde však nově nebyl výskyt druhu potvrzen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stenurella septempunctata

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stenurella septempunctata Fabricius, 1792 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.