Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stenopterus rufus, Ketkovice, foto Václav Křivan
Tesařík Stenopterus rufus, Ketkovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený likvidací starých porostů teplomilných doubrav a změnou druhového složení lesů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh zachovalých doubrav v nížinách až pahorkatinách. Osidluje lesostepi, výslunné lesní lemy nebo staré zahrady. Vývoj larev probíhá v mrtvém dřevě stojících stromů, nejčastěji dubů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh zjištěný v severních Čechách, hojněji na jižní a východní Moravě v oblastech teplomilných doubrav.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný v PR Údolí Oslavy a Chvojnice, v údolí Jihlavy u Vladislavi a na izolované lokalitě s fragmentem teplomilné doubravy na Sádeckém vrchu u Kojetic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stenopterus rufus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stenopterus rufus Linnaeus, 1767 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.