Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenocorus meridianus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stenocorus meridianus, Bítov, foto Václav Křivan
Tesařík Stenocorus meridianus, Bítov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený kácením starých listnatých porostů a také jejich přeměnou na jiné typy lesů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Řídký až vzácný druh zachovalých doubrav a dubohabřin v nížinách až pahorkatinách. Vývoj probíhá v kořenech dubů a dalších listnatých dřevin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je soustředěn do zachovalejších nížinných lesů v teplých oblastech Čech a Moravy.
 • Vysočina: Výskyt druhu byl na území kraje zjištěn pouze v PR Údolí Oslavy a Chvojnice a v údolí Jihlavy u Mohelna.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stenocorus meridianus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stenocorus meridianus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.