Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenocorus quercus Götz, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Stenocorus quercus, Tavíkovice, foto Václav Křivan
Tesařík Stenocorus quercus, Tavíkovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený kácením starých dubových porostů a také jejich přeměnou na jiné typy lesů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a velmi lokální druh zachovalých doubrav v nížinách až pahorkatinách. Vývoj larev probíhá v kořenech dubů nebo javoru babyky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokálně se vyskytuje v zachovalých lesních biotopech s převahou dubu v nejteplejších oblastech Čech a na jižní a střední Moravě.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěn v Náměšťské oboře a recentně také v údolí Rokytné.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Stenocorus quercus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stenocorus quercus Götz, 1783 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (13. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.