Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Stenhomalus bicolor Kraatz, 1862 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh zřejmě není ohrožený a pravděpodobně se v posledních letech šíří.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a lokální druh zjištěný v ČR až po roce 2000. Vývoj probíhá v usychajících větvích brslenů. Osidluje okraje lesů a lesostepi.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: První nálezy pocházejí z okolí Znojma, kde je místy jeho výskyt hojný, velmi vzácně byl druh nalezen také na Břeclavsku.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn ve velmi početné populaci na jediné lokalitě v údolí Jihlavy u Mohelna v roce 2016. Obývá okraj starého dubového lesa s bohatými porosty brslenu evropského. Je pravděpodobné, že bude postupně objeven i na dalších lokalitách v zachovalých listnatých lesích v říčních kaňonech.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Stenhomalus bicolor Kraatz, 1862 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.