Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dicyrtoma fusca (Lubbock, 1873) - kulatka měnivá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Arthropoda - Členovci
  • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
  • Třída: Entognatha - Skrytočelistní
  • Řád: Collembola - Chvostoskoci
  • Podřád: Symphypleona - srostločlenky
  • Čeleď: - Dicyrtomidae
  • Podčeleď: - Dicyrtominae

Výskyt a rozšíření

Mapa výskytu - kulatka měnivá - Dicyrtoma fusca

Lokality

Peter Čuchta, Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Ústav půdní biologie

Doporučená citace

Čuchta P., 2017: Dicyrtoma fusca (Lubbock, 1873) - kulatka měnivá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 6. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i., Ústavem půdní biologie.