Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda similis Laicharting, 1784 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Saperda similis, foto Václav Křivan
Kozlíček Saperda similis, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je potenciálně ohrožený likvidací náletových porostů vrb.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Poměrně vzácný druh vázaný na porosty keřovitých vrb na okrajích lesů, v lomech, kolem cest nebo na ladem ponechaných plochách. Vývoj probíhá v živých větvích vrb a průměru 2 – 5 cm.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vyskytuje se velmi lokálně ve středních Čechách, na Českomoravské vrchovině a na severní Moravě. Výskyt je soustředěn do pahorkatin.
 • Vysočina: Existuje řada nálezů druhu z oblasti Žďárska, zejména z 90. let 20. st. V této oblasti zcela jistě bude rozšířen i v současné době, ale chybí recentní nálezy. Starší nálezy pocházejí také z okolí Ketkovic.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Saperda similis
Kozlíček Saperda similis, foto Václav Křivan
Kozlíček Saperda similis, foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda similis Laicharting, 1784 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.