Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda carcharias Linnaeus, 1758 - kozlíček topolový v Kraji Vysočina

Kozlíček topolový (Saperda carcharias), foto Václav Křivan
Kozlíček topolový (Saperda carcharias), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokálně hojný druh nížin až pahorkatin. Obývá lužní lesy, lesní okraje a náletové porosty v lomech a opuštěných plochách. Vývoj probíhá v živých tenčích kmíncích osik a dalších druhů topolů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je téměř plošný zejména v nížinách a pahorkatinách. Na Moravě je poněkud méně častý než v Čechách, vyskytuje se hlavně v lužních lesích podél větších řek.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn zejména na Třebíčsku, v ostatních oblastech jen vzácně.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček topolový - Saperda carcharias

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda carcharias Linnaeus, 1758 - kozlíček topolový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.