Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda scalaris Linnaeus, 1758 - kozlíček ozdobný v Kraji Vysočina

Kozlíček ozdobný (Saperda scalaris), foto Václav Křivan
Kozlíček ozdobný (Saperda scalaris), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh nižších a středních poloh. Vývoj probíhá v kmenech stojících oslabených stromů nebo v pokáceném dřevě a silných větvích. Napadá většinu druhů listnatých dřevin, zejména dub, olši, jilmy, topoly nebo buky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Rozšířen je zejména v nižších a středních polohách v listnatých a smíšených lesích.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn ve východní polovině kraje od Žďárska po Třebíčsko. Hojný je zejména v přírodě blízkých lesích v údolích řek, ve vyšších polohách se častěji vyskytuje v olšinách kolem potoků a řek.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček ozdobný - Saperda scalaris

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda scalaris Linnaeus, 1758 - kozlíček ozdobný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.