Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda perforata Pallas, 1773 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Saperda perforata, foto Václav Křivan
Kozlíček Saperda perforata, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh nížinných lužních lesů. Vývoj probíhá pod kůrou oslabených nebo pokácených stromů v silnějších větvích a kmenech. Je vázán na topoly, zejména na osiku a topol bílý.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V Čechách se vyskytuje v ostrůvkovitě v luzích podél větších řek, hojný je např. na Třeboňsku v náletových porostech osik ve výtopách rybníků. Na Moravě jsou hlavními oblastmi výskytu lužní lesy na Břeclavsku a v Pomoraví.
 • Vysočina: V Kraji Vysočina byl zjištěn pouze jednou u Senorad, recentní výskyt nebyl potvrzen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Saperda perforata

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda perforata Pallas, 1773 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.