Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda punctata Linnaeus, 1767 - kozlíček jilmový v Kraji Vysočina

Kozlíček jilmový (Saperda punctata), foto Václav Křivan
Kozlíček jilmový (Saperda punctata), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Duh je ohrožený zejména ústupem jilmů a přeměnou původních lužních lesů na plantáže topolů a jiných dřevin.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a lokální druh lužních lesů vázaný na jilmy. Vývoj probíhá v zasychajících silných větvích a zejména kmenech. Často napadá stromy oslabené grafiózou a může se tak při rozsáhlejším usychání jilmů dočasně namnožit.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje zejména na Břeclavsku, v Podyjí a v Pomoraví, ale recentně byl potvrzen také výskyt v Polabí.
 • Vysočina: K dispozici jsou pouze historické nálezy z údolí Jihlavy od Vladislavi a Mohelna, naposledy však v roce 1976. Je možné, že druh dosud přežívá jak v údolí Jihlavy tak např. v údolí Oslavy a bude ještě nalezen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček jilmový - Saperda punctata
Kozlíček jilmový (Saperda punctata), foto Václav Křivan
Kozlíček jilmový (Saperda punctata), foto Václav Křivan

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda punctata Linnaeus, 1767 - kozlíček jilmový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.