Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Saperda octopunctata Scopoli, 1772 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Saperda octopunctata, Moravské Budějovice, foto Václav Křivan
Kozlíček Saperda octopunctata, Moravské Budějovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: V oblasti Vysočiny se jedná o poměrně ohrožený druh v důsledku kácení prosychajících lipových stromořadí a starých stromů v parcích. V lesních biotopech v kaňonovitých údolí je ohrožen pouze přeměnou původních lesních společenstev na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální a vzácný druh nížin až pahorkatin vázaný na přírodě blízké listnaté lesy, druhotně často ve starých parcích a stromořadích. Vývoj probíhá v silných větvích a kmenech usychajících lip. Častý je např. v torzech usychajících stromů kolem silnic.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální druh zejména v Čechách, na Moravě hojnější na Břeclavsku a v Pomoraví.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn pouze na Třebíčsku, kde je však místy poměrně hojný, zejména v alejích a starých parcích. Řídce se vyskytuje také v zachovalých listnatých lesích údolí Jihlavy, Oslavy i Rokytné.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Saperda octopunctata

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Saperda octopunctata Scopoli, 1772 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.