Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rosalia alpina Linnaeus, 1758 - tesařík alpský v Kraji Vysočina

Tesařík alpský (Rosalia alpina), foto Václav Křivan
Tesařík alpský (Rosalia alpina), foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Na Vysočině se jedná o nezvěstný druh, v ostatních oblastech výskytu je všude velmi ohrožený v důsledku ztráty vhodných stanovišť s velkým množstvím mrtvého dřeva.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný druh vázaný na staré porosty bučin a lužní lesy s velkým množstvím mrtvého dřeva. Vývoj probíhá v torzech nebo ležících kmenech různých druhů listnáčů, zejména buku, v lužních lesích také babyky, jilmu nebo javoru mléče.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Recentně se tesařík alpský vyskytuje v Čechách na Doksku, na Moravě na několika místech v Karpatech a v posledních letech byl druh zjištěn v lužních lesích na soutoku Moravy a Dyje. Starší údaje pocházejí také z řady míst v severních Čechách, ze severní Moravy nebo z okolí Brna.
 • Vysočina: Druh byl opakovaně zjištěn na Žákově hoře ve Žďárských vrších, naposledy však v roce 1969. Recentní výskyt není příliš pravděpodobný.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - tesařík alpský - Rosalia alpina

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Rosalia alpina Linnaeus, 1758 - tesařík alpský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.