Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ropalopus femoratus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožen zřejmě jen likvidací vhodných lesních porostů a jejich nahrazením porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácnější druh zachovalých doubrav v nížinách a pahorkatinách. Vývoj probíhá v tenkých oslabených větvičkách dubů nebo vzácně i dalších druhů listnáčů, např. osiky.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně a jednotlivě se vyskytuje v neteplejších oblastech Čech a Moravy.
 • Vysočina: Zjištěn byl recentně v zachovalé lesostepní doubravě v údolí Rokytné, starší údaj pochází také z Náměšťské obory.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Ropalopus femoratus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ropalopus femoratus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.