Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ropalopus varini Bedel, 1870 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Ropalopus varini, Tavíkovice, foto Václav Křivan
Tesařík Ropalopus varini, Tavíkovice, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožen zřejmě jen likvidací vhodných lesních porostů a jejich nahrazením porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný druh lesostepních a teplomilných doubrav v teplých oblastech. Vývoj probíhá v tenkých větvičkách dubů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi lokální výskyt v zachovalých teplomilných doubravách ve středních, jižních a východních Čechách a na jižní Moravě.
 • Vysočina: Výskyt byl zjištěn v roce 2015 v zachovalé lesostepní doubravě v údolí Rokytné. Pravděpodobný je také výskyt v dalších říčních kaňonech na východě Třebíčska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Ropalopus varini Bedel, 1870 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.