Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Rhamnusium bicolor Schrank, 1781 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Rhamnusium bicolor, Třebíč, foto Václav Křivan
Tesařík Rhamnusium bicolor, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Jedná se o velmi ohrožený druh v důsledku intenzivního kácení starých stromů kolem silnic a v parcích. Populace jsou často velmi lokální a soustředěné do několika málo stromů s vhodnými dutinami.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální a vzácný druh vázaný na starší listnaté stromy s poškozenými místy a dutinami. Vývoj probíhá v mrtvém dřevě na stojících živých stromech, zejména v dutinách a větších poškozeních. Vyskytuje se na topolech, lípách, jírovcích a dalších listnatých dřevinách. Imaga žijí nočním životem. Osidluje zejména staré parky, aleje a břehové porosty.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokální a poměrně vzácný druh, hojnější zejména v Čechách v nižších a středních polohách. Na Moravě mnohem vzácnější, rozšířený zejména na jižní Moravě a v jižní části Českomoravské vrchoviny.
 • Vysočina: Na Třebíčsku a v jižní části Jihlavska se jedná o poměrně hojný druh, který lze nalézt nejčastěji ve starých parcích a lipových či jírovcových stromořadích. Poměrně často také v alejích kolem silnic. Naopak v lesních porostech se téměř nevyskytuje.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Rhamnusium bicolor

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Rhamnusium bicolor Schrank, 1781 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.