Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Canis lupus - vlk obecný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Mammalia - Savci
  • Řád: Carnivora - Šelmy

Ochrana a ohrožení

  • N*,NA,NB = Prioritní druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu a zvláštní územní ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§§ = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Anděra et Hanzal 2017)

Výskyt a rozšíření

  • V Kraji Vysočina vyhynulý druh (poslední pozorování je z r. 1917; Anděra et Hanzal 2017), avšak správně by měl být uveden aktuální nepravidelný/migrační výskyt (nález sraženého vlka autem v r. 2017; V. Hlaváč in litt.)

Anděra M. et Hanzal V., 2017: Červený seznam savců České republiky. - Příroda 34: 155-176.