Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Purpuricenus kaehleri Linnaeus, 1758 - tesařík broskvoňový v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných lokalit, především přeměnou původních doubrav na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a mizející druh teplomilných doubrav v říčních údolích. V minulosti se vyskytoval také v ovocných sadech, ale v tomto prostředí už v našich podmínkách nebyl dlouhá desetiletí zjištěn. Vývoj probíhá v odumírajících větvích nebo kmenech dubů a dalších listnatých dřevin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Z historického rozšíření druh v druhé polovině 20. st. silně ustoupil a recentně je známý pouze z Křivoklátska a Podyjí z nejzachovalejších teplomilných doubrav.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn těsně za hranicemi kraje na Znojemsku u Chvalatic v teplomilných doubravách na hranách svahů nad Vranovskou přehradou a dále v na řadě míst v NP Podyjí. Pravděpodobně by mohl být také nalezen v podobných biotopech v údolí Jihlavy, Oslavy nebo Rokytné.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Purpuricenus kaehleri Linnaeus, 1758 - tesařík broskvoňový v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.