Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pogonocherus ovatus Goeze, 1777 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Pogonocherus ovatus, Bítovánky, foto Václav Křivan
Kozlíček Pogonocherus ovatus, Bítovánky, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožen v důsledku úbytku jedle z lesních porostů. V zachovalejších jedlinách bývá hojný a není omezován běžným lesnickým hospodařením.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh vázaný na zbytky jedlových lesů. Vývoj probíhá v tenkých zasychajících větvičkách jedlí. Brouci zimují pod šupinkami kůry na starších stromech.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Rozšíření druhu je značně ostrůvkovité v závislosti na rozšíření jedle v lesních porostech. Na většině lokalit s jedlemi se druh stále vyskytuje, na rozdíl od jiných, mnohem vzácnějších jedlových monofágů.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje lokálně ve Žďárských vrších, na Jihlavsku a na Třebíčsku. Při podrobnějším průzkumu další míst s výskytem jedle bude pravděpodobně zjištěn na dalších lokalitách v Kraji.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Pogonocherus ovatus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Pogonocherus ovatus Goeze, 1777 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.