Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Plagionotus detritus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina

Tesařík Plagionotus detritus, foto Václav Křivan
Tesařík Plagionotus detritus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený odstraňováním starých umírajících stromů z lesních porostů či parků a stromořadí a přeměnou druhové skladby lesů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácnější než tesařík dubový. Rozšířený v nížinách a pahorkatinách v dubových a smíšených lesích. Vývoj probíhá pod kůrou starých mohutných odumřelých stromů, zejména dubů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně v teplých oblastech v doubravách, zejména ve středních a východních Čechách, na Třeboňsku a v okolí Hluboké nad Vltavou a na jižní a střední Moravě.
 • Vysočina: Jedná se o poměrně vzácný druh nalezený častěji na východě Třebíčska v zachovalých listnatých lesích v říčních údolích. Jeden nález pochází také z Havlíčkobrodska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Plagionotus detritus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Plagionotus detritus Linnaeus, 1758 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.