Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia coerulescens Scopoli, 1763 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Phytoecia coerulescens, Třebíč, foto Václav Křivan
Kozlíček Phytoecia coerulescens, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh není ohrožený a nevyžaduje ochranu.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Hojný druh teplých oblastí. Osidluje především ruderální stanoviště, okraje polí, náspy cest a podobná stanoviště s výskytem hadince obecného, případně dalších brutnákovitých rostlin, ve kterých probíhá vývoj.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: V nížinách ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě hojný druh, jinde spíše lokální a vzácný.
 • Vysočina: Hojně se vyskytuje na Třebíčsku, zaznamenán byl také ze Svratecka. Ve vyšších polohách dále na Jihlavsku a Žďársku již chybí.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Phytoecia coerulescens

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia coerulescens Scopoli, 1763 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 11. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.