Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia pustulata Schrank, 1776 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Phytoecia pustulata, Radonín, foto Václav Křivan
Kozlíček Phytoecia pustulata, Radonín, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných stanovišť v důsledku zarůstání biotopů a ruderalizace, zejména ve výše položených oblastech, kde se vyskytuje jen lokálně na nejzachovalejších plochách suchých trávníků.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplých oblastí nížin až pahorkatin. Osidluje suché výslunné lokality, okraje lesů, stepi, úhory, náspy cest. Vývoj probíhá ve stoncích řebříčků.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně se vyskytuje v nejteplejších oblastech středních a severních Čech, hojně pak na jižní Moravě.
 • Vysočina: Druh se vyskytuje vcelku hojně v nejteplejších oblastech Třebíčska. Údolím Jihlavy proniká až zhruba po údolí Brtnice v jižní části Jihlavska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Lokálně hojný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Phytoecia pustulata

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia pustulata Schrank, 1776 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.