Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia nigricornis Fabricius, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Phytoecia nigricornis, Dešov, foto Václav Křivan
Kozlíček Phytoecia nigricornis, Dešov, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných stanovišť v důsledku zarůstání biotopů a ruderalizace.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplejších oblastí. Vyskytuje se na suchých osluněných stanovištích nejčastěji na vratiči, pelyňku, celíku a dalších statných druzích z čeledi Asteraceae. Osidluje lesní lemy a okraje lesních cest, paseky, lesostepní lokality i ruderální stanoviště.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje lokálně v nejteplejších oblastech středních a severních Čech a na jižní a střední Moravě.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn recentně v okolí Dešova na jihu Třebíčska ve světlých listnatých lesích v okolí Suché hory.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Phytoecia nigricornis

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia nigricornis Fabricius, 1781 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (16. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.