Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia nigripes Voet, 1778 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Phytoecia nigripes, foto Václav Křivan
Kozlíček Phytoecia nigripes, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený úbytkem vhodných stanovišť v důsledku zarůstání biotopů a ruderalizace.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a lokální druh lesních lemů, suchých travnatých biotopů, extenzivních sadů či starých zahrad. Vývoj probíhá v různých druzích statných mrkvovitých rostlin jako je smldník, žebřice, bršlice nebo pastiňák.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Vzácně a velmi lokálně se vyskytuje v nejteplejších oblastech jižní Moravy na Znojemsku, Břeclavsku nebo Hodonínsku.
 • Vysočina: Druh byl v minulosti zjištěn u Senorad, recentně nebyl jeho výskyt potvrzen.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vymizelý druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Phytoecia nigripes

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia nigripes Voet, 1778 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.