Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phytoecia argus Frölich, 1793 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Phytoecia argus, foto Václav Křivan
Kozlíček Phytoecia argus, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • CR = Kriticky ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený zarůstáním a zastiňováním vhodných biotopů v důsledku absence vhodné péče.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi vzácný a vymírající druh stepních oblastí. Vývoj probíhá ve stoncích a kořenech seselů na výslunných kamenitých a dobře osluněných místech s řídkou vegetací.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Velmi vzácný druh recentně potvrzený na Pálavě, dříve se vyskytoval také na dalších stepních lokalitách v nejteplejších oblastech jižní Moravy na Břeclavsku a Mikulovsku.
 • Vysočina: Druh byl zjištěn v 80. letech 20. století v NPR Mohelenská hadcová step. Podle nejnovějších poznatků byl výskyt opět potvrzen nálezem jedné kukly v roce 2016 (Škorpík, ústní sdělení).
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Phytoecia argus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Phytoecia argus Frölich, 1793 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.