Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pedostrangalia revestita Linnaeus, 1767 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • EN = Ohrožený druh červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005)
 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou přírodě blízkých lesů na porosty jehličnanů a odstraňováním poškozených stromů v lesních porostech, parcích a stromořadích.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vzácný a lokální druh zachovalých doubrav v nížinách až pahorkatinách. Vývoj larev probíhá v místech po poškození stromů, lysinách, dutinách, zlomech či pahýlech na živých stromech. Jedná se většinou o duby, ořešák, břízu, habr nebo jiné listnáče.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně v nejteplejších oblastech Čech a Moravy v přírodě blízkých lesích, parcích a stromořadích.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený pouze v nejzachovalejších lesních biotopech v údolích řek na východě Třebíčska.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Pedostrangalia revestita

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Pedostrangalia revestita Linnaeus, 1767 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.