Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pachytodes erraticus Dalman, 1817 - tesařík v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený přeměnou přírodě blízkých lesů na porosty jehličnanů. Na Vysočině se vyskytuje zatím pouze v chráněných územích v PR Údolí Oslavy a Chvojnice a v Náměšťské oboře, kde zřejmě není ohrožen.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Lokální druh teplých oblastí, obývá druhově pestré přirozené listnaté lesy, často lesostepi a řídké světlé doubravy. Vývoj larev probíhá v tenčích kořenech listnáčů, zejména dubu, habru, břízy nebo javorů.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Lokálně se vyskytuje v teplých oblastech středních a severních Čech a na jižní a střední Moravě.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh nalezený pouze v údolí Oslavy u Náměště nad Oslavou. Překvapivě zatím nebyl zjištěn v dalších údolích řek na Třebíčsku.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - tesařík - Pachytodes erraticus

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Pachytodes erraticus Dalman, 1817 - tesařík v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (20. 1. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.