Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758 - skokan zelený v Kraji Vysočina

Edible Frog

Taxonomické zařazení

  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby
  • Čeleď: Ranidae - Skokanovití

Ochrana a ohrožení

  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rLC = regionálně nejméně dotčený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: poměrně odolný a přizpůsobivý druh, který zatím není výrazně ohrožen současným využíváním krajiny.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: méně běžný, téměř neubývající druh
Mapa výskytu - skokan zelený - Pelophylax esculentus

Fotodokumentace

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Pelophylax esculentus Linnaeus, 1758 - skokan zelený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 10. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.