Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Oplosia fennica Paykul, 1800 - kozlíček v Kraji Vysočina

Kozlíček Oplosia fennica, Třebíč, foto Václav Křivan
Kozlíček Oplosia fennica, Třebíč, foto Václav Křivan

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Polyphaga - Všežraví
 • Čeleď: Cerambycidae - Tesaříkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh může být ohrožen odstraňováním usychajících stromů v lesích, parcích a stromořadích a přeměnou přírodě blízkých lesů na porosty jehličnanů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Vyskytuje se lokálně v listnatých a smíšených lesích nížin a pahorkatin. Vývoj probíhá ve větvích usychajících lip, často již velmi shnilých a rozpadlých.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Výskyt je známý ze středních Čech, Polabí, jižních Čech, jižní a střední Moravy.
 • Vysočina: Jedná se poměrně vzácný a málo nacházený druh. Zjištěn byl na několika lokalitách na Třebíčsku v přirozených lesích se zastoupením lípy a v alejích.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Vzácný druh.
Mapa výskytu - kozlíček - Oplosia fennica

Václav Křivan [ed.], ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V. [ed.], 2017: Oplosia fennica Paykul, 1800 - kozlíček v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 10. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.