Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Bufo bufo Linnaeus, 1758 - ropucha obecná v Kraji Vysočina

Common Toad

Taxonomické zařazení

  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby
  • Čeleď: Bufonidae - Ropuchovití

Ochrana a ohrožení

  • § = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rNT = Regionálně téměř ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován při tahu přes komunikace (ropuchy obecné jsou pomalé a migrují hromadně), jinak se jedná o poměrně odolný a přizpůsobivý druh, který zatím není výrazně ohrožen současným využíváním krajiny.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: běžný, málo ubývající druh
Mapa výskytu - ropucha obecná - Bufo bufo

Fotodokumentace

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Bufo bufo Linnaeus, 1758 - ropucha obecná v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.