Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pelobates fuscus Laurenti, 1768 - blatnice skvrnitá v Kraji Vysočina

Common Spadefoot

Taxonomické zařazení

  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Anura - Žáby
  • Čeleď: Pelobatidae - Blatnicovití

Ochrana a ohrožení

  • NB = Druh v zájmu evropských společenství ("naturový druh") vyžadující přísnou ochranu (vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 Sb., v platném znění)
  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • NT = Téměř ohrožený druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rVU = Regionálně zranitelný druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován zarůstáním mokřadů i jiných biotopů, zanedbáním péče o vodní plochy, příliš intenzivním hospodařením v krajině, vysokými rybími obsádkami v rybnících, vypouštěním polodivokých kachen a nedostatkem vhodných menších vodních ploch.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: méně běžný, ubývající druh
Mapa výskytu - blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Pelobates fuscus Laurenti, 1768 - blatnice skvrnitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (30. 11. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.