Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný v Kraji Vysočina

Smooth Newt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Animalia - Živočichové
  • Kmen: Chordata - Strunatci
  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Salamandroidea - Mloci

Ochrana a ohrožení

  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rNT = Regionálně téměř ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován zarůstáním mokřadů, zanedbaním péče o vodní plochy, příliš intenzivním hospodařením v krajině, vysokými rybími obsádkami v rybnících, vypouštěním polodivokých kachen a nedostatkem vhodných menších vodních ploch.

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: téměř běžný, málo ubývající druh
Mapa výskytu - čolek obecný - Lissotriton vulgaris

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.