Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ichthyosaura alpestris Laurenti, 1768 - čolek horský v Kraji Vysočina

Alpine Newt

Taxonomické zařazení

  • Třída: Amphibia - Obojživelníci
  • Řád: Salamandroidea - Mloci
  • Čeleď: Salamandridae - Mlokovití

Ochrana a ohrožení

  • §§ = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • VU = Zranitelný druh červeného seznamu ČR (Jeřábková et al. 2017)
  • rEN = Regionálně ohrožený druh červeného seznamu Vysočiny (Maštera 2013)
  • Vysočina: Druh je ohrožován příliš intenzivním hospodařením v krajině (zejména v lesích), zpevňováním a odvodňováním lesních cest a příkopů, vysokými rybími obsádkami v rybnících a nedostatkem vhodných drobných vodních ploch (zejména v lesích).

Výskyt a rozšíření

  • Vysočina: méně běžný, výrazněji ubývající druh
Mapa výskytu - čolek horský - Ichthyosaura alpestris

Fotodokumentace

Jaromír Maštera [ed.], Mokřady - ochrana a management z.s.

Doporučená citace

Maštera J. [ed.], 2017: Ichthyosaura alpestris Laurenti, 1768 - čolek horský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině.