Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carabus arvensis Herbst, 1784 - střevlík polní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Animalia - Živočichové
 • Kmen: Arthropoda - Členovci
 • Podkmen: Hexapoda - Šestinozí = šestinožci
 • Třída: Insecta - Hmyz
 • Řád: Coleoptera - Brouci
 • Podřád: Adephaga - Masožraví
 • Čeleď: Carabidae - Střevlíkovití

Ochrana a ohrožení

 • Vysočina: Druh je ohrožený lesními melioracemi a úbytkem rašelinných biotopů.

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Velmi lokální druh světlých rašelinných a horských lesů, vřesovišť a horských luk a pastvin.

Výskyt a rozšíření

 • ČR: Druh se vyskytuje v pohraničních horách a lokálně na rašeliništích také v pahorkatinách.
 • Vysočina: Velmi vzácný druh zjištěný pouze na jediné lokalitě v PP Ještěnice na Jihlavsku v rašelinném biotopu. V okolních regionech Jindřichohradecka a Dačicka je druh místy hojný. Překvapivá je absence ve Žďárských vrších.
 • Charakter výskytu na Vysočině: Velmi vzácný druh.

Václav Křivan, ZO ČSOP Kněžice

Doporučená citace

Křivan V., 2017: Carabus arvensis Herbst, 1784 - střevlík polní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 12. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci se ZO ČSOP Kněžice.